ไม่รู้เรื่องภาษาเลย ทำไงดีละเนี้ย  ถึงจะอยู่ในครัวก็เถอะ
หาที่เรียนจะได้ไม เพราะ ทำงาน 4 โมงเย็น ถึงตี 2
ถ้าเรียนจะแพงไมนี้ ละปัญหาเรียนแล้วจะไหวไม เหอๆ