ถึงที่ทำงาน ห้องนอนชั้น 2 ร้านชั้น 1
เขาให้ดูการทำงานของเขา 1 อาทิตย์ และศึกษา เมนู
มันเย็นจริงๆ ว่าแล้วลืมอะไร ลืมกล้องถ่ายรูป

ขึ้นเครื่องไม่ได้นอนเลย
ออกจากสุวรรณภูมื 6.30 ถึงเวียดนาม 20.30
รอเปลี่ยนเครื่อง 24.10 ถึงนาโกย่า 6.30 แมร่งรอเปลี่ยนเครื่องตั้ง 4 - 5 ชั่วโมง
แล้วไม่มีเวลาตารางเที่ยวบิน เครื่องต่างๆ จะออกประตูไหน  บอก ต้องไล่เดินดูอีก
แล้วกูจะรู้ไมว่าขึ้นตรงไหน
คนเกาหลี ญี่ปุ่น เยอะมาก ที่สนามบิน ฮานอย เวียดนาม สงสัยมาเปลี่ยนเครื่องComment

Comment:

Tweet